Search

Information

Zajęcia dodatkowe

W Przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe, opłacane przez organ prowadzący - Gminę Stare Babice. 

Każde dziecko uczestniczy w 2 zajęciach dodatkowych. Są to  zajęcia muzyczne i gimnastyka korekcyjna.                                             

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i są prowadzone przez osoby z wysokimi kwalifikacjami.

Od września 2015r. w grupie dzieci 5-letnich zorganizowane są zajęcia z jęz. angielskiego. Zajęcia prowadzi lektor Szkoły Językowej - "Strefa Języka - Mileny Orlińskiej". Zajęcia odbywają się w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Z dziećmi z wadami wymowy pracuje zatrudniony w Przedszkolu LOGOPEDA. Zajęcia logopedyczne są bezpłatne. Odbywają się we wtorki i czwartki.

Dla dzieci 5 i 6-letnich 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z RELIGII.

Możliwość korzystania z zajęć dodatkowych pozwala dzieciom zaspokoić ich zainteresowania, rozwijać talenty a także daje wiele radości, satysfakcji i umożliwia wielozmysłowe, bogatsze spostrzeganie świata.