Search

Information

W odpowiedzi na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu od 2013r. działa oddział integracyjny. Nasza placówka dostosowana jest do przyjmowania dzieci ze specjalnymi potrzebami. Posiada bazę lokalową: sale usytuowane na parterze, bez barier architektonicznych, gabinety do pracy indywidualnej;  zaplecze techniczne: platformy dla niepełnosprawnych, toalety; zaplecze dydaktyczne: pomoce do zajęć i sprzęt rehabilitacyjny.

By dzieci niepełnosprawne miały szansę i mogły nabywać wiadomości i umiejętności zatrudnieni są odpowiednio wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści. Ci pierwsi, jak cienie podążają za dziećmi i wspierają je podczas zabaw, zajęć i czynności codziennego dnia przedszkolnego. Specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant,  poprzez indywidualne i grupowe zajęcia wspomagają rozwój dzieci.

Efekty integrowania się dzieci w społeczności przedszkolnej widoczne są każdego dnia. Dzieci  niepełnosprawne obserwując rówieśników uczą się prawidłowych wzorców, naśladują kolegów, są inspirowane i stymulowane poprzez naturalnie zorganizowaną codzienność i kontakty z rówieśnikami. Dzieci zdrowe  uwrażliwiane są na potrzeby innych, uczą się akceptacji, tolerancji, szacunku do choroby i słabości, wrażliwości i opiekuńczości.

Dla zrozumienia niepełnosprawności organizujemy zajęcia, zabawy i spotkania prezentujące różne rodzaje niepełnosprawności.

***** 

 "Sprintem do maratonu" 20 maja 2016r. - wspólnie z kolegami uczestniczymy w II Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków zorganizowanym przez miesięcznik "Bliżej Przedszkola" dla aktywnych i wysportowanych biegaczy-przedszkolaków.

*****

*8 kwietnia 2016r. występ grupy integracyjnej na XVII Gminnym Przeglądzie Tanecznym, prezentacja "Tańca z krzesełkami", specjalnie przygotowany układ dla dzieci niepełnosprawnych. Grupa integracyjna pokazała całej babickiej społeczności, jak można pięknie współdziałać pomimo ograniczeń zdrowotnych. Udowodniła, że radość czerpana ze wspólnej zabawy – choćby w formie tańca – jest możliwa i to pomimo barier ruchowych.

*****

 "Bez wzroku można też" - 18 grudzień 2015r. spotkanie z osobami niewidomymi - Fundacja Polskich Niewidomych i Słobowidzących "TRAKT".

*****

  3 grudnia 2015r. - Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - zajęcia pokazujące rodzaje niepełnosprawności i bariery z nimi związane.