Search

Information

 "Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli,

możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów" 

 

 Niezapominajka 2017  dla p. Kamila Kowalskiego - za opiekę  nad  sprzętem ksero, drukarkami, dostarczanie tuszu, tonerów i papieru do kserowania, tak niezbędnych w codziennej pracy przedszkola.

  Rok 2016 "Niezapominajka" dla p. Moniki i Sebastiana Zalewskich - za piękne dekoracje do naszych przedstawień, inscenizacji, dekoracji.

 Rok 2015 "Niezapominajka" dla p. Krzysztofa Wąsikowskiego - sołtysa wsi Blizne Łaszczyńskiego za szczególną pomoc, za ogromny wkład w funkcjonowanie naszej placówki, za to, że zawsze możemy liczyć na jego wsparcie.

*****

 Rok 2014 "Niezapominajka" dla Rady Rodziców za pomoc w organizacji codziennej pracy z dziećmi, organizacji świąt, uroczystości przedszkolnych, za pamięć o przedszkolakach. Za współpracę, za to że żadna nasza prośba nie pozostaje bez ich odzewu i zawsze możemy liczyć na ich pomoc.

*****

 Rok 2013 "Niezapominajka" dla firmy HEXE za wykonanie i podarowanie dla przedszkola wielu materiałów dekoracyjnych i edukacyjnych, profesjonalnych produktów ozdobnych.

*****

 Rok 2012 "Niezapominajka" dla Przedsiębiorstwa EKO-Babice za dbanie o nasze środowisko.