Search

Information

Opłaty za Przedszkole

Opłata za pobyt:

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie obejmujące realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w godzinach 7.30-12.30.

W godzinach 6.30-7.30 i 12.30-17.30 wysokość opłaty wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.

Kwota opłaty za pobyt zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby godzin obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu  przez 1,00zł.

Z opłaty 1,00zł za pobyt dziecka w przedszkolu zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich i starszych realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Opłata za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci od dnia 01.09.2017r. wynosi  7,50 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:

1)     śniadanie  wraz z II śniadaniem 2,00 zł

2)     obiad  zł 4,00 zł

3)     podwieczorek  1,50 zł

Opłaty ustalone na podstawie ust.1. wnosi się z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w przedszkolu najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

Kwota opłaty za wyżywienie zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

W przypadku nieobecności dziecka  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

Zgłoszenie nieobecności dziecka należy dokonać w dniu poprzednim lub w dniu nieobecności do godz. 8.15.