Search

Information

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci to podstawowe zadanie realizowane w przedszkolu. W każdym działaniu, które podejmujemy z dziećmi staramy się eliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa, na które narażone jest dziecko. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa,  prowadzimy działania profilaktyczne.  Informujemy dziecko o potencjalnych zagrożeniach występujących w najbliższym otoczeniu: dom, przedszkole, droga do przedszkola, uczymy przewidywać zagrożenia , radzić sobie z trudną sytuacją. Przygotowujemy dzieci do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

~~~~~~

 Czerwiec 2017r. - spotkanie ze strażakami z OSP w Starych Babicach.

~~~~~~

24 stycznia 2017r. spotkanie edukacyjne 5 i 6 latków z Urzędem Transportu Kolejowego i Służbą Ochrony Kolei. Poznajemy zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, poznajemy pracę SOK. Wiemy kto nas chroni na kolei.

~~~~~~

Policjantki - p. Agata i p. Marta - z Komendy Policji w Starych Babicach prezentują  pracę policjanta i przypominają o zasadach ruchu drogowego. /wrzesień 2016r./

~~~~~~

Praktyczne Sprawdzenie Ewakuacji - P. Paweł Janiszewski - Komendant Gminny Komendant Straży Pożarnej ćwiczy nas w EWAKUACJI. Uczymy się prawidłowych zachowań, poznajemy pracę strażaka. /wrzesień 2016r. /

~~~~~~

Spotkanie z policjantem - utrwalenie zasad ruchu drogowego, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i domu.  Przypomnienie przedszkolakom podstawowych zasad zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Kwiecień 2016r.

~~~~~~

 Jestem widoczny na drodze - wychodząc na wycieczki, spacery pamiętamy o kamizelkach odblaskowych.

~~~~~~

* "Jestem bezpiecznym przedszkolakiem" - tydzień zajęć o bezpieczeństwie w gr. VI "Słoneczniki". Tematyka: bezpieczne zachowanie w stołówce, na placu zabaw i w sali; przedstawianie się, znajomość adresu zamieszkania; nauka prawidłowego zachowania podczas kontaktu z nieznajomym; bezpieczna droga do domu. Wykorzystanie opowiadań, plansz tematycznych, gier planszowych, tworzenie scenek sytuacyjnych.

~~~~~~

 Spotkanie z ratownikiem medycznym - warsztaty uwrażliwiające dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Praktyczne ćwiczenia na fantomie, utrwalenie numerów alarmowych.

~~~~~~


Jesienne wycieczki i spacery na skrzyżowanie kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach. Obserwacje poczynione na zajęciach w terenie posłużyły do tworzenia makiet ulic.