Search

Information

Jak dzisiaj uczyć i wychowywać dzieci, aby w przyszłości wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi? By potrafiły okazać serce i nieść pomoc słabszym i potrzebującym?

Jednym ze sposobów takiego wychowania może być udział dzieci w akcjach charytatywnych. Dlatego chętnie uczestniczymy i włączamy się w różnorodne akcje ogólnopolskie i lokalne.

~~~~~~

Grudzień 2017 zbieramy karmę dla bezdomnych  kotków. Współpracujemy z Domem Tymczasowym u Magdy. Nasz przedszkolak jest opiekuńczy, pomaga potrzebującym zwierzętom.

~~~~~~

Od września 2015r. pomagamy Eryce - zbieramy nakrętki.

 *Eryka Kaczyńska wraz siostrą Mają i rodzicami pragnie serdecznie podziękować wszystkim pracownikom i wychowankom Przedszkola w Bliznem Jasińskiego za bezinteresowne i liczne przyłączenie się do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Udało się zebrać 7 ogromnych worków – jest to około 88 kg!! Kwota uzyskana z ich sprzedaży zostanie przeznaczona na rehabilitację i dalsze leczenie Erysi. Pozdrawiamy serdecznie, a Erysia przesyła buziaka dla każdego przedszkolaka.  

* Wszystkim, którzy zadają sobie trud zbierania nakrętek SERDECZNIE DZIĘKUJEMY w imieniu Rodziców oraz Eryki. Reportaż o Eryce, dla której, w naszym Przedszkolu, zbieramy nakrętki. Zapraszamy do obejrzenia!

http://poznan.tvp.pl/24233367/29022016         

29.02.2016 poznan.tvp.pl

 W 2015r. włączyliśmy się do gminnej akcji "Zbieramy nakrętki dla Paulinki". Pomagamy w zakupie wózka inwalidzkiego. 

 Paczka dla zwierzaczka - zbiórka karmy do schroniska na Paluchu.


Zakrętki dla Marysieńki - zbieramy nakrętki na wózek inwalidzki.