Search

Information

"Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,

z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,

potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej tożsamości

oraz dużym talentem społecznym.

Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju".

Dawid Lewis

 

Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach, programach i kampaniach, które przynoszą wiele korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom. Podejmowane działania wynikają z koncepcji pracy przedszkola i wspomagają edukację prowadzoną w przedszkolu.

Poprzez prowadzone przedsięwzięcia wychodzimy poza "mury" przedszkola. Współpracujemy z wieloma instytucjami, firmami i placówkami. Angażujemy rodziców. 

Promujemy zachowania prozdrowotne, zachowania przyjazne przyrodzie. Zajmujemy się kulturą i tradycją. Działamy na rzecz dzieci, na rzecz zwierząt. Integrujemy mieszkańców gminy.

Naszym celem jest rozwój kompetencji intelektualnych, umiejętności i zdolności powierzonych nam młodych ludzi. Rozwijanie dziecięcej wrażliwości i zainteresowań. Kształtowanie osobowości i postaw społecznych.

~~~~~~