Search

Information

ZADANIA PLANU ROCZNEGO 2017/2018

 

1.„Poznajemy świat - z matematyką za pan brat" - dziecko myśli i działa matematycznie; podnoszenie jakości edukacji matematycznej.

2. "Z przyrodą na ty" - dziecko działa w harmonii z przyrodą; podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej, nabywanie właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt.