Search

Information

Organizacja pracy

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym jest Gmina Stare Babice. Nadzór pedagogiczny prowadzi Mazowiecki Kurator Oświaty.  

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-17.30,  od poniedziałku do piątku przez cały rok.

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI W GODZINACH; 6.30-8.10

ODBIERANIE DZIECI OD GODZINY 14.30-17.30

 

Przerwa wakacyjna ustalana jest przez Organ Prowadzący Przedszkole. 

W czasie przerwy chętne dzieci korzystają z dyżurów w innych przedszkolach.

 Do przedszkola uczęszcza 160 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. dzieci zorganizowane są w 7 grupach, zróżnicowanych pod względem wieku. Grupa I i II (3-latki), gr. III i IV (4-latki),  gr. V, VI i  VII (5-latki). Codziennie przebywamy w pachnącym i kolorowym ogrodzie, za sprawą kwiatowych nazw grup. Grupy najmłodsze to "Maki' i "Bratki", średnie "Rumianki' i "Tulipany", starsze "Słoneczniki", "Niezapominajki" i "Stokrotki". 

Od września 2014r. działa w przedszkolu oddział integracyjny - dzieci 5-letnie, grupa VII "Stokrotki".

 Każda grupa ma do dyspozycji własną salę do zabaw i zajęć, wyposażoną w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszystkie grupy korzystają z sali widowiskowo-rekreacyjnej, jadalni, dwóch placów zabaw. Zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem odbywają się w gabinetach do zajęć indywidualnych, usytuowanych w części administracyjno-biurowej przedszkola.  

W każdej grupie pracują na zmianę 2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela, w grupie najmłodszej 3-latki zatrudniona jest  dodatkowo jeszcze 1 pomoc nauczyciela. W grupie integracyjnej zatrudniony jest  nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela do indywidualnej opieki.

Dzieci przebywają przez cały okres pobytu w przedszkolu z tą samą kadrą nauczycielską i obsługową (jeśli tylko względy organizacyjne na to pozwalają).

 

Dzieci korzystają z 3 posiłków głównych; śniadanie, obiad i podwieczorek. Dodatkowo przed wyjściem do ogrodu dzieci otrzymują II śniadanie (owoce i warzywa). Dzieciom odchodzących z przedszkola po godz. 16.30 zapewniamy dodatkowe kanapki.

Grupy pracują na podstawie wybranych przez nauczycielki i zatwierdzonych przez dyrektora programów. Programy stanowią przedszkolny zestaw programów.

 

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla grup młodszych (3 i4 latki) i grup starszych (5 latki), ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.