Search

Information

Kadrę przedszkola tworzą aktywni i twórczy nauczyciele oraz ciepli i serdeczni pracownicy administracji.

Kadra pedagogiczna liczy 16 nauczycieli oraz 6 nauczycieli specjalistów. Wszyscy z wykształceniem wyższym pedagogicznym i wysokimi kwalifikacjami.

Pracę przedszkola wspomaga 12 pracowników administracji i obsługi oraz 5 pracowników kuchni przedszkolnej.

 

Kadrę tworzą:

Dyrektor:              Małgorzata Siekierska – nauczyciel dyplomowany

Z-ca dyrektora:    Marzena Borecka - nauczyciel kontraktowy

 

Nauczyciele:         Marzena Borecka – nauczyciel kontraktowy

                            Anna Dębkowska-Gut – nauczyciel kontraktowy

                            Agnieszka Dziewulska - nauczyciel mianowany

                             Iwona Iwańska-Brzeszcz - nauczyciel dyplomowany

                             Anna Kośla – nauczyciel kontraktowy

                             Katarzyna Kielak  – nauczyciel kontraktowy

                             Karolina Leszczyńska - nauczyciel stażysta

                             Marzena Olszewska - nauczyciel stażysta

                             Marta Rogowska - nauczyciel kontraktowy 

                             Agnieszka Tustanowska - nauczyciel kontraktowy

                             Julia Wielgat - nauczyciel stażysta

                             Edyta Zając – nauczyciel kontraktowy

                             Katarzyna Żyżelewicz – nauczyciel dyplomowany

                             Ks. Paweł Paliga – nauczyciel/katecheta

       

Sekretarz przedszkola:       Kinga Wiśniewska

 

Pomoce nauczycieli:          Monika Dudkiewicz

                                        Renata Gołębiowska

                                        Edyta Zawadzka

                                        Sylwia Kajszczak 

                                        Magda Kłódkiewicz

                                        Iwona Kopeć

                                        Agnieszka Pamięta

                                        Marta Pamięta

                                        Joanna Strzelecka

                                        Edyta Wiertlewska

                                        Monika Wilkowska

                                        Jolanta  Zwolińska

 

Intendent:                       Barbara Janiszewska

Kucharz:                          Bożena Knop

Pomoce:                           Jadwiga Barszczewska

                                       Łukasz Delega

                                              Aldona Gawlik

                                        

 

Pracownik gospodarczy:     Jan Skibiński

 

Specjaliści:

            Ewa Rycombel – logopeda, nauczyciel dyplomowany

            Katarzyna Żyżelewicz - pedagog, nauczyciel dyplomowany

            Martyna Czopowicz - psycholog

            Anna Maliga-Poprawska – instruktor muzyki

            Jolanta Światłowska – instruktor gimnastyki korekcyjnej / rehabilitant

            Agnieszka Niedziałkowska - terapeuta SI